Nee, dan dient u er een los kettingblad bij te kopen. Let goed op de steek / bcd voor de maat.
Did you find what you were looking for?
Questions?