Gemeten vanaf het hart van de opening waar de buis in komt te hangen tot aan de muur is dat 31 cm.
Did you find what you were looking for?
Questions?